Kontakt

Déi individuell Seance kënnt Dir direkt beim jeeweilegen Therapeut-Consultant buchen.

Fir d’Aschreiwunge vun Ateliers-Konferenzen oder fir en Austausch géif ech Iech bieden mech per Mail ze kontaktéieren.

Video de présentation

Ech stinn iech gären zur Verfügung fir all weider Informatiounen,

Nathalie Hennart

 

Insights S.a.r.l., RC: B172510

Autorisatioun fir de Commerce N° 10030519/3

Agrégatioun als Organismus fir déi professionell Weiderbildung N° 10030519/2

6 Avenue Joseph Sax, L - 2515 Lëtzebuerg

  picture

Nathalie Hennart


+352 621 28 7771
nathalie.hennart@human.lu