barco iceberg 3 Copie2

Ses Emotiounen géréieren

Eng Emotioun géréiren dat heescht datt en léiert op sech selwer ze lauschteren an datt en den Message empfänkt, den eisen Organismus, iwwert déi nei Méiglechkeeten mat aner Persounen ze interagéieren, eis well matdeelen.

Eng Emotioun géréiren, dat heescht capabel sinn eng excessiv Suerg an eng Opportunitéit ze verwandelen fir eis perséinlech weiderzeentweckelen an och capabel sinn d’Talenter déi an eis schlummeren ze befreien. 

Capabel sinn seng Emotiounen ze géréiren an dorop surfen ass :

Am Stand sinn op eng Efficace Art an Weis d’emotional Messagen ze decodéieren

  • Déi eegen Stäerkten an Qualitéiten ze kennen
  • Am Stand sinn déi iwwerdriwwen Suergen ze handelen
  • Seng Talenter auszedrécken
  • Seng Objektiver erreechen

"D’Efficacitéit berout sech op d’Integritéit »