Zur Wiel

Am lafen vun eisem Liewen erreeche mir mechanesch Iwwerliewensprozesser. Wann elo, d’Schwieregkeeten eriwwer sinn, bleiwen dës Prozesser trotzdem nach aktiv, mee sinn awer ganz onnéideg; déi iwwerbrécken dann och eist Fräi-Wiel.

An engem Associatiounsspill, vu Gedanken déi vu verschiddenen Dimensiounen vum Bewosstsënn kommen, hëlleft eine sitzung, jiddereen sech vun deenen Schemaen ze befreien an deenen agesiess ass, souwuel am Niveau vun senger Perséinlechkeet wéi den vun senger Séil.

Dës Aarbecht déi jidderengem, vum jéngsten Embryo bis zur eelster Persoun zougänglech ass, erlaabt jidderengem seng eegen déif Muecht erëmzefannen, an gëtt him esou dann och d’Méiglechkeet seng eege Wielen ze treffen, an dat an ganzer Fräiheet, bezunn op dat wat hien erreeche wëllt.

Duerchgefouert an eis Dreem, passt sech en emotionaalt Glaïchgewiicht un eis Intentiounen un. Beim verhënneren vun Hindernisser, Falen, Excusen, Uerteeler, begleed d’Nathalie Hennart eis an engem wesentlechen Gespréich iwwer dat wat mir eis am déifsten wënschen, eis Walen, eis Bestëmmungen an eis Talenter.

Baséiert op eisem essentiellen Sënn, d’Intensitéit vun der Aarbecht, bréngt dëst eis nei Liewensméiglechkeeten zou. Dës sinn déi, déi sech op harmonesch Gedanken ausgläichen an bei deenen de Kierper eng ënnerlech Gesondheet zeréckspigelt.

Vun eiser Villsäitegkeet bei eis Eenzegaartegkeet …

… déi schéinste Geschichten ginn mat Frëndlechkeet, Integritéit an mam Wëssen d’Saachen ze genéissen erzielt, vir dorausser, den den sech glécklech fënnt erauszefannen ze kenne.