Keen huet di héchste Bierger ganz eleng erreecht. Et gëtt keng Gesellschaften ouni Dreem, ouni Deelen an ouni Zesummenaarbecht.

D'Kooperatiounen tëscht Gläichgestallten ass just méiglech, wann se am Respekt vun de mënschleche Qualitéiten, den ugebuerenen Talenter souwéi de funktionelle Kompetenze stattfënnt.

Ech sinn iwwerzeecht, datt de Mënsch, dee sech vu sengen Automatisme geléist huet, fäheg ass, fräi ze denken, seng Talenter auszedrécken a seng. Entdeckungen ze deelen. Mir hunn all eppes Wesentleches ze erschaafen, well mer alleguer op ganz verschidden an eegen Aart a Weis iwwert d'Saachen nodenken. Jiddereen, deen sech traut, huet Zougang zur Kreativitéit an Intelligenz. 

Fir doropper zouzegräifen, proposéiren ech iech eng Methode fir d'Gefiller ze géréiren, eng Technik fir Emotiounen ze fleegen. 

Wëssen, wéi een seng Gefiller géréire kann, heescht och de Choix ze hunn...d'Wiel fir seng Würd iwwert den Aklang tëscht Kierper a Geescht zreck ze gewannen, d'Wiel seng Talenter ze entdecken oder sech selwer ze fannen, ze heelen, Bezéiungen ze berouegen, aaner Léit ze begleeden, fir ze dreemen a selwer aktiv matt ze erschaafen. 

 

 

Nathalie Hennart